Projekt Biebrzański System Gospodarki Odpadami –etap II jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach I etapu projektu. Głównym założeniem realizacji II etapu BSGO jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne.


2015-09-30
W dniu 25 września 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Biebrzański System Gospodarki Odpadami –etap II" realizowanego przez BIOM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaproszeni Goście zwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo, który jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK). Część oficjalna odbyła się w Sali kinowej w Miejskim Domu Kultury w Grajewie, gdzie wręczono podziękowania za współpracę, nieocenione wsparcie oraz pomoc merytoryczną i finansową osobom zaangażowanym w realizację Projektu.

2014-12-19
W dniu 16 grudnia 2014 roku w siedzibie Biura Zarządu BIOM Sp. z o. o. , Zabiele 37 , 19-124 Jaświły została podpisana umowa na Kontrakt K-2.U „ Nadzór nad kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji : stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym , demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych” w ramach Projektu „ Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wykonawcą zadania jest firma DDG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Warszawska 100, 21-500 Biała Podlaska wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego.


Cena kontraktowa wynosi 80 442,00 zł PLN brutto.( słownie złotych : osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote. )2014-12-19
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Prezes Spółki BIOM Mirosław Bałakier wraz z pracownikami.BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144 19-124 Jaświły www.biom-recykling.pl www.projekt.biom-recykling.pl Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko